DNA Definitive – MedTRiM

dhew
Step complete
Step complete
Step complete

Mae MedTRiM (Hyfforddiant Trawma Meddygol a Gwydnwch) yn adnodd rhagweithiol, a ddarperir gan gymheiriaid, ar gyfer cefnogi'r rhai sy'n agored i drawma yn y gweithle. Mae MedTRiM yn mynd i'r afael â dyletswydd gofal cyfreithiol, moesol a moesegol y sefydliad trwy ddarparu cefnogaeth cyn ac ar ôl dod i gysylltiad heb darfu cyn lleied â phosibl. Mae MedTRiM yn gwneud gwahaniaeth trwy normaleiddio, addysg a symbylu cefnogaeth gymdeithasol. Nid yw MedTRiM yn disodli gwasanaethau clinigol eraill ond dangoswyd ei fod yn gwneud gwahaniaeth yn gynaliadwy.

Testunau
Coronafeirws Cronfa Datrysiadau Digidol Iechyd Meddwl
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
  • Llywodraeth Cymru
  • GIG Cymru
  • DNA Definitive
  • Addysg a Gwella Iechyd Cymru
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad dechrau
  • Diweddariadau
Completed

11eg Mawrth 2021

Aeth 122 o ymarferwyr meddygol o bob rhan o Gymru trwy'r peilot a bydd eu hadborth yn allweddol wrth lunio iteriadau o'r cwrs yn y dyfodol. Mae'r cwrs bellach ar gael fel rhan o'r gyfres hyfforddi barhaus Gwella Addysg Iechyd Cymru (HEIW). Disgwylir adolygiad terfynol y prosiect ym mis Mai 2021.

Completed

23ain Tachwedd 2020

MedTRiM yn lansio yng Nghymru.

Completed

Gorffennaf - Medi 2020

Cwblhawyd y cwrs, cwblhawyd adnoddau testun a dysgwr, saethwyd a golygwyd cynnwys fideo, ynghyd ag ymgynghoriad clinigwr.

Completed

22ain Mehefin 2020

Dewiswyd MedTRiM fel un o bum prosiect o dan Gronfa Datrysiadau Digidol COVID-19 Llywodraeth Cymru.