dhew
,
-

Bydd Alister Pearson, Uwch Swyddog Polisi o Swyddog y Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ac Ahmed Raze, Prif Gynghorydd Technoleg o'r Gwasanaeth Technoleg ac Arloesi, yn ymuno â DHEW ar 19 Hydref i roi trosolwg manwl o'r Pecyn Cymorth Risg AI newydd.

Image of a laptop

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi rhyddhau eu fersiwn beta o'r Pecyn Cymorth Deallusrwydd Artiffisial a Diogelu Data yn ddiweddar gyda'r nod o helpu sefydliadau sy'n defnyddio AI i gydymffurfio â chyfraith diogelu data. Mae'r pecyn cymorth yn defnyddio'r Canllawiau ar AI a Diogelu Data, yn ogystal â chanllawiau ar y cyd gan yr ICO gyda Sefydliad Alan Turing ar Esbonio Penderfyniadau a Wnaed gydag AI.

Lansiwyd y pecyn cymorth hwn i helpu sefydliadau sy'n defnyddio AI i brosesu data personol, deall y risgiau a'r ffyrdd cysylltiedig o gydymffurfio â chyfraith diogelu data. Yn y cyflwyniad hwn, bydd yr ICO yn trafod ac yn dymchwel y pecyn cymorth yn ogystal ag amlinellu cynlluniau ar gyfer y pecyn cymorth yn y dyfodol. 

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y pecyn cymorth a chael gafael ar arbenigwyr o'r ICO, archebwch eich lle heddiw.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â digital@lshubwales.com.

Gallwch ail-wylio'r digwyddiad o dan:

Cofrestrwch eich lle heddiw!
Archebwch eich lle am ddim nawr yng Ngwobr ICO: Pecyn Cymorth Risg AI.
Archebwch nawr trwy Eventbrite!