dhew
,
-

Ymunwch â ni, ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru, i gael trafodaeth agored am sut i ddylunio a darparu datrysiadau digidol cadarn a dibynadwy.

DHEW event place holder

Mae'n anodd nodi rhai gofynion, mae'n anodd gwneud rhai penderfyniadau. Gall fod yn demtasiwn rhagosod yr hyn a wnaed o'r blaen, cronfa ddata SQL gyda sgema arfer, cymhwysiad monolithig, ac ymyriadau â llaw i raddfa capasiti, gan anwybyddu technolegau a thechnegau newydd.

Bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cynnal trafodaeth awr o hyd yn canolbwyntio ar arferion gorau o ran dyfalbarhad, perfformiad a chaffael.

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar eich profiadau o ddylunio datrysiadau, dewis y dechnoleg gywir, a nodi'n union yr hyn sydd ei angen arnoch o gaffael.

Nod y digwyddiad hwn yw dod â phobl ar draws y sector cyhoeddus a phreifat ynghyd i rannu gwybodaeth a sbarduno syniadau am y penderfyniadau y dylem ac y gallem fod yn eu gwneud o ran technoleg. Bydd rhan olaf y drafodaeth yn canolbwyntio ar sut mae caffael yn symud y broses o wneud penderfyniadau i'r cynigydd, a sut y gallwn sicrhau bod penderfyniadau da yn cael eu gwneud

Cofrestrwch am ddim
Archebu eich lle